Prima pagina   Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Prahova

 

Ordin 961/536 2013 privind modificarea si completarea protocoalelor terapeutice

Modele de recomandari pentru dispozitive medicale si ingrijiri la domiciliu - valabile de la 01.04.2012

(11.04.2013)Anunt asistenta medicala stomatologica! Va prezentam punctul de vedere al conducerii Ministerului Sanatatii, transmis prin adresa MS nr. AP679 din data de 09.04.2013, cu privire la acest domeniu de asistenta medicala:
“Anul acesta, Ministerul Sanatatii isi propune sa aduca mai multa coerenta si ordine in domeniul asistentei medicale stomatologice. Ca urmare, Ministerul Sanatatii evalueaza care sunt cele mai eficiente si eficace servicii de asistenta stomatologica care, la rectificarea bugetara, sa poata fi finantate din FNUASS. Deasemenea, Ministerul Sanatatii impreuna cu Colegiul Medicilor Dentisti din Romania au purtat discutii care se vor concretiza in implementarea unui program de preventie in sanatatea orala.”
 

(01.04.2013) Lista de medicamente de care beneficiaza asiguratii in tratamentul ambulatoriu, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate incepand cu data de 01.01.2013, conform Ordinului Presedintelui CNAS 898/28.12.2012 se mentine si pentru luna aprilie 2013. Orice modificare a acestei liste se face prin Ordin al Presedintelui si se afiseaza conform prevederilor legale pe site ul CNAS.

In atentia furnizorilor - acte aditionale martie 2013   (28.02.2013)

In atentia medicilor de familie !

In atentia contribuabililor persoane fizice !

In atentia medicilor de familie - Erdosteinum

Ordin 673/250 2012 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere - clinice / internare

Ordin 681/249 2012 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere - paraclinice

Anunt recrutare 7332 Medici Specialisti (132 Instructori si 7200 Participanti

Ordin MS 1775 2011    Ordin MS CNAS 1776 951    Ordin MS CNAS 1777 952

ANEXA 35 C-model recomandare dispozitive medicale 2012

In atentia furnizorilor si a asiguratilor! S-au primit fonduri suplimentare pe luna decembrie pentru investigatii paraclinice (analize de laborator si investigatii radiologice)

Ordinul Nr.890 pentru aprobarea formularului de raportare a consumului de medicamente

In atentia contribuabililor: ORDIN Nr.894 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale
 

In atentia furnizorilor: Ordine MS/CNAS Formulare cu regim special

Formularelele prescriptiilor medicale pentru preparatele cu substante stupefiante si psihotrope cuprinse in tabelul II si III din anexa la Ordinul nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope nu s-au modificat. Pana la aparritia unor noi acte normative sunt valabile vechile formulare.

In atentia: executor judecatoresc    executor bancar

In atentia furnizorilor

Incepand din data 21 mai 2011 farmacia SIEPCOFAR-DONA nr.43 cu adresa: Ploiesti, Piata Victoriei, nr.15 - (in Centru langa Posta) - asigura permanenta (24 h din 24h).

Ordin privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamentele cu si fara contributie personala

Hotararea privind modificarea art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011

Ordin pentru modificarea art1.  din Ordinul presedintelui CNAS nr. 974/2010 privind utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanta

Ordin 130-351  privind modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta
a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

In atentia farmaciilor: incepand cu data de 01.04.2011 - raportarea lunii martie , urmatoarea validare va fi trecuta din atentionare in eroare: CMN03 CNP inexistent

(01.02.2011) Va informam de aparitia urmatoarelor acte normative care privesc derularea relatiilor noastre contractuale, precum si conditiile de acordare a asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari de sanatate:

Ordinul CNAS nr. 974/2010 privind utilizarea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă in procesul decontării serviciilor prestate de furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi in relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate - MO nr. 811 din 3 decembrie 2010, modificat cu Ordinul CNAS nr. 28/2011 - MO nr. 66 din 26 ianuarie 2011;
Ordinul MS/CNAS nr. 1.571/1.047/ 2010 pentru aprobarea masurilor de punere in aplicare a strategiei e-Romania si e-Sanatate si implementarea proiectelor informatice SIUI actualizat (on-line), cardul national de asigurari sociale de sanatate, e-Prescriere si dosarul electronic medical - MO nr. 25 din 11 ianuarie 2011;
Ordinul CNAS nr. 29/2011 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calităţii de asigurat, respectiv asigurat fără plata contribuţiei, precum şi pentru aplicarea măsurilor de executare silită pentru incasarea sumelor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate aprobate prin Ordinul CNAS nr.617/2007 - MO nr. 54/21.01.2011.

Ordinul 28_2011    Ordinul 29_2011    Ordinul 974_2010

In atentia furnizorilor

Va comunicam ca a aparut Ord. MS/CNAS nr. 1591/1110/30 dec 2010 - M.OF. 53/21.01.201- PENTRU APROBAREA NORMELOR TEHNICE DE REALIZARE A PROGRAMELOR DE SANATATE PE ANII 2011 SI 2012. CARTEA CU NORMELE ESTE IN M.OF. 53 BIS.

In atentia furnizorilor de servicii medicale paraclinice
In vederea incheierii contractelor de furnizare de servicii medicale paraclinice furnizorii au obligatia de a depune la sediul CAS Prahova, pana la data de 27 iulie 2010, documentele necesare contractarii, astfel cum sunt prevazute in HG nr. 262/2010 si in Ordinul MS-CNAS nr. 265/408/2010.
In perioada 28 - 30 iulie se va desfasura negocierea si semnarea contractelor.
Acte

Important! In atentia furnizorilor - asistenta medicala primara

Important! In atentia furnizorilor de servicii medicale

In atentia angajatorilor: Ordonanta de urgenta nr. 36 / 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

(02.04.2010) Casa de Asigurari de Sanatate Prahova anunta ca in Monitorul Oficial nr. 207 din 1 aprilie 2010 a fost publicata HG nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2010.
Prevederile HG nr. 262/2010 intra in vigoare la data de 1 aprilie 2010, data la care se abroga HG nr. 1714/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale in cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009.
Procesul de contractare pentru serviciile medicale in anul 2010 va avea loc pe intreg parcursul lunii aprilie 2010.
Pentru asigurarea continuitatii in acordarea asistentei de specialitate pe durata desfasurarii procesului de contractare, CAS Prahova incheie pentru luna aprilie 2010 acte aditionale la contractele de furnizare servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale.
Conditiile acordarii asistentei medicale in baza actelor aditionale sunt cele prevazute in actele normative in vigoare pe perioada derularii acestora.
Pentru toate domeniile de asistenta medicala, eventualele diferente rezultate ca urmare a negocierii contractelor pentru anul 2010 si prevederile cuprinse in actele aditionale corespunzatoare lunii aprilie 2010 se vor regulariza.

(06.01.2010) In atentia furnizorilor de servicii medicale care utilizeaza aplicatiile desktop SIUI

(15.12.2009) In atentia furnizorilor de servicii medicale paraclinice - laboratoare de analize medicale respectiv de radiologie si imagistica medicala

(08.10.2009) In atentia, Furnizorilor de Servicii Medicale aflati in contract cu C.A.S. Prahova:

In conformitate cu prevederile art. 22, alin. 1 din Ordinul C.N.A.S. nr. 617/2007, completat si modificat prin ordinele C.N.A.S. nr. 903/2007, nr. 509/2008, nr. 754/2008 si nr. 491/2009: persoanele care au calitatea de salariat, precum si coasiguratii acestora pot face dovada calitatii de asigurat pe baza de adeverinta eliberata de angajator, al carei model este prevazut in anexa 1.1 la Ordinul 903/2007. Avand in vedere prevederile legale sus mentionate, prezentarea adeverintei eliberate de angajator este suficienta pentru acordarea serviciilor medicale persoanelor in cauza, fara a fi necesar avizul C.A.S. Prahova.

(16.06.2009) In urma intalnirii organizate la sediul Casei de Asigurari de Sanatate Prahova la inceputul lunii iunie 2009 cu managerii unitatilor medicale din judet care au prezentat problemele pe care le intampina, conducerea institutiei noastre a facut toate demersurile necesare si a reusit sa obtina de la ordonatorul principal de credite o suplimentare de buget pentru semestrul I 2009 cifrata la aproximativ 67,3 miliarde lei vechi. Mentionam ca 63 miliarde lei vechi din aceasta suma vor fi repartizate catre spitalele prahovene pentru acoperirea cheltuielilor de personal, a cheltuielilor cu utilitatile si pentru achitarea facturilor la furnizorii de bunuri si servicii. Restul de 4,3 miliarde lei vechi vor fi destinate Serviciului de Ambulanta Prahova pentru plata cheltuielilor curente. Astfel, avand in vedere conditiile economice dificile existente la nivelul intregii tari, in judetul Prahova nu vor exista sincope in finantarea furnizorilor de servicii medicale destinate populatiei.

(14.05.2009)  Incepand cu data de 14.05.2009 va fi reluata furnizarea, imprimarea si distribuirea cardului european de asigurari sociale de sanatate. Relatiile privind distributia cardurilor sunt furnizate de firma TCE CURIERO Group si se pot obtine de luni pana vineri intre orele 9:00 si 18:00 la numarul de telefon: 021-9339.